Üyelik Sözleşmesi

İşbu sözleşme www.tv.yemekkulubum.com internet sitesine üyelik kurallarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. İşbu “Üyelik Sözleşmesi” ile aşağıda belirtilen maddeleri kabul ettiğinizi ve bu kurallara uyacağınızı kabul ve taahhüt etmiş olacaksınız. Bu sebeple işbu sözleşmeyi ve eklerini dikkatle okumalısınız.

www.tv.yemekkulubum.com web sitesine üye olmak isteyen kullanıcılar bu sözleşmeyi okuyup kabul etmek durumundadırlar.

Bu sözleşmenin sizin için uygun olmadığını veya suistimal içerdiğini düşünüyorsanız veya yayınlanan bilgilerden dolayı rahatsızlık hissediyorsanız yasal@yemekkulubum.com ileti adresinden www.tv.yemekkulubum.com ile irtibata geçmenizi ve siteyi kullanmamanızı rica ederiz.

1. Taraflar

İş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ekler (EK-1 Kullanım Koşulları SözleşmesiEK-2 Güvenlik ve Gizlilik Politikası) ile www.tv.yemekkulubum.com internet sitesi (kısaca “SİTE” olarak anılacaktır) dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin açıklamalardan oluşan işbu ÜYELİK SÖZLEŞMESİ (ekleri ile birlikte “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır), “YEMEK KULÜBÜM-Yemek Gıda Danışmanlık ve İnternet Hizmetleri” ile www.tv.yemekkulubum.com internet sitesine üye olmaya elektronik olarak onay veren kullanıcı (“ÜYE” olarak anılacaktır) arasında karşılıklı olarak kabul edilip yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

Site : www.tv.yemekkulubum.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet (web) sitesi.

Kullanıcı : “SİTE” ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve/veya tüzel kişi. Kullanıcılar “SİTE” ye üye girişi yaparak erişen ya da “SİTE”ye üye girişi yapmadan erişen ziyaretçilerin tamamıdır.

Üye : “SİTE” ye “Üye Kayıt Formu”nu doldurup üye olan ve “SİTE” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu “SÖZLEŞME” de belirtilen koşullar kapsamında yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler. 18 yaşından gün almış kişiler, gerçek kimlik bilgileri ile “SİTE”ye “ÜYE” olabilirler. Ticari faaliyet gösteren kişiler ve Tüzel kişiler (şirketler {Şahıs ve ortaklar}, Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi 
Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatifler) 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi tarafından “Üye Kayıt Formu”nu doldurarak SİTE'ye “ÜYE” olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. 

Üyelik : “ÜYE” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından; “SİTE” ye üye olmak için gerekli olan “Üye Kayıt Formu”nun gerçek kimlik bilgileri ile doldurulması, verilen kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, işbu “SÖZLEŞME” nin onaylanıp kabul edilmesi, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yapılması ve “SİTE” tarafından kayıt işleminin onaylanarak elde edilen “SİTE”ye “ÜYE” olma hakkı. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "ÜYE" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

Gerçek Üye : “SİTE” ye “ÜYE” olan ve “SİTE” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede kapsamından yararlanan, ticari faaliyet göstermeyen kişiler.

Kurumsal Üye : “SİTE” ye üye olan ve “SİTE” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede kapsamından yararlanan, ticari faaliyet gösterdiği doğrulanmış olan şahıs firmaları ile tüzel kişiler.

Ziyaretçi : Çeşitli ve farklı araç ve yollardan ”SİTE” ye erişim sağlayan, “SİTE” ye “Üye” girişi yapmadan ve/veya “SİTE” ye “Üye” olmayan ve ”SİTE” de sunulan hizmetlerden kısmen faydalanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

Mutfak : “Gerçek Üye” ve/veya “Kurumsal Üye” nin “SİTE” üzerinde kendi kullanımı için tarif ve bilgi paylaştığı ve yönetebildiği “SİTE” ürünü.

Üyelik Hesabı : “Üye” nin "SİTE" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, “ÜYELİK” ile ilgili konularda "SİTE” ye talepte bulunduğu, “ÜYELİK” bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "SİTE" ye eriştiği "ÜYE" ye özel internet sayfası.

Site Hizmetleri  : "SİTE" içerisinde "ÜYE"nin işbu sözleşme dahilinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "SİTE" tarafından ortaya konulan uygulamalardır. “SİTE”, “ÜYE”nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmesini sağlamak amacıyla dilediği zaman "Site Hizmetleri” nde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. "SİTE" tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "ÜYE"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar ile ilgili hizmetin kullanımına ilişkin açıklamalar "SİTE" üzerinden "ÜYE"ye duyurulur.

Site Arayüzü : Başta “SİTE” tarafından oluşturulan daha sonra "ÜYE"ler tarafından oluşturulması ve/veya değiştirilmesi mümkün olabilen içeriğin, “KULLANICI”lar tarafından görüntülenebilmesi ve "SİTE VERİTABANI"ndan sorgulanabilmesi amacıyla “KULLANICI”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları "SİTE"ye ait olan tasarımlar içerisinde “SİTE” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

Site Veritabanı : “SİTE” dahilinde kullanıcılar tarafından erişilebilen ve/veya erişilemeyen tüm içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “YEMEK KULÜBÜM-Yemek Gıda Danışmanlık ve İnternet Hizmetleri”’e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

Link : “SİTE” üzerinden “SİTE” içerisindeki herhangi bir sayfaya/alana, görsel, işitsel ve yazınsal bir dökümana ya da bir başka web sitesine veya bir başka web sitesinden “SİTE” içeriğine erişimi mümkün kılan bağlantı/bağlantılar.

İçerik : “SİTE” de yayımlanan, paylaşılan ve/veya “SİTE” ye yüklenen her türlü görsel, işitsel ve yazınsal dökümanlar (yemek tarifi, bilgi, yorum, dosya, resim, program, tablo, ses dosyası, video, grafik vb.), yazılımlar, uygulamalar, imgeler ve/veya oluşturulan her türlü tertip ve versiyonları ile bunlardan elde edilen ve/veya bunlarla bağlantılı her türlü tespitler.

Kişisel Bilgi : “SİTE” ye “ÜYE” olan kişinin; kimliği, adresi, e-posta adresi, telefon numarası, IP adresi, kullandığı domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, ziyaret saati, “SİTE” nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği vb. bilgiler.

 

 3. Hizmetlerin Kapsamı

 3.1. “SİTE” üzerinden sunulan hizmet; kullanıcıların faydalanması için görsel, işitsel ve yazınsal; yemek tarifleri, bilgiler, resimler, videolar, grafikler, tablolar, yazılar, makaleler, dökümanlar vb. içerik ile “”ÜYE”lerin kendi mutfaklarını oluşturup; görsel, işitsel ve yazınsal; yemek tarifleri, bilgiler, resimler, videolar, grafikler, tablolar, yazılar, makaleler, dökümanlar vb. içerikleri yayınlamasına imkan sağlamaktır.

3.2. “SİTE” sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte ve değiştirmekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri “SİTE”de yayınladığı andan itibaren yürürlüğe girmiş kabul edilir.

 

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 4.1. ”SİTE” de yayınlanan içeriğin (görsel, işitsel ve yazınsal) doğru ve/veya güncel olduğu hiçbir şekilde iddia ve garanti edilmemektedir. ”SİTE” tarafından yayınlanan bilgiler kısmen ve/veya tamamen çeşitli kaynaklardan alıntı yapılarak yayınlanmaktadır ve faydalanılan bu kaynaklar “SİTE” içeriğinde ”FAYDALANILAN KAYNAKLAR” bölümünde beyan edilmektedir.

4.2. “ÜYE”, “SİTE” ye üye kaydı yaparken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, “YEMEK KULÜBÜM-Yemek Gıda Danışmanlık ve İnternet Hizmetleri”nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. “SİTE”, “ÜYE”nin üye kaydı yaparken vermiş olduğu bilgilerin doğru olmadığını tespit etmesi durumunda veya bu bilgilerin doğru olmadığı açık bir şekilde belli olan durumlarda bu “ÜYE”nin üyeliğini askıya alma, sonlandırma ve iptal etme hakkını saklı tutar. 

4.3. “ÜYE”, “SİTE” tarafından kendisine verilmiş olan sisteme giriş şifresini başka kişi ya da kuruluşa veremez, devredemez. “ÜYE”nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebepten doğabilecek tüm sorumluluk ile 3. kişiler ve/veya yetkili merciler tarafından “YEMEK KULÜBÜM-Yemek Gıda Danışmanlık ve İnternet Hizmetleri”ne karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, “YEMEK KULÜBÜM-Yemek Gıda Danışmanlık ve İnternet Hizmetleri” söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkını saklı tutar. 

4.4.  “ÜYE” (“SİTE” içerisinde yazar ve aşçı gibi farklı isimlerde de anılabilir) tarafından yayınlanan ve/veya paylaşılan görsel, işitsel ve yazınsal içeriğe (bilgiler, yemek tarifleri, yorumlar, yazılar, fotoğraflar, bağlantılar (link) ve yönlendirmeler vb.) ilişkin sorumluluk tamamıyla yazan, yayımlayan ve/veya paylaşan “ÜYE”ye aittir ve ”SİTE” nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. ”SİTE” bağlantı ve yönlendirmelerin içeriğini kontrol etmediği gibi, içeriğin doğruluğunu, yönlendirilen linkte virüs, trojan, phishing ve benzeri herhangi bir zararlı bir unsur olup olmadığı veya yönlendirilen internet sitesinin hukuka uygun olup olmadığı gibi ya da benzeri hiçbir garanti vermemektedir. T.C.K. 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun’un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre tüm “ÜYE”ler yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. 

4.5.  ”SİTE”, ”SİTE” nin kontrolü altında olmayan başka internet (web) sitelerine bağlantı, link ve/veya referans içerebilir. ”SİTE”, bu sitelerin içeriklerinden ve/veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

4.6.  ”ÜYE”, “SİTE” de yayımlayacağı ve/veya paylaşacağı görsel, işitsel ve yazınsal içeriğin (bilgiler, yemek tarifleri, fotoğraflar, resimler, videolar vb.) Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve uluslar arası anlaşmalara aykırı olmayacağını ve/veya telif haklarına aykırı olmayacağını peşinen kabul eder. “ÜYE” tarafından yayımlanan ve/veya paylaşılan görsel, işitsel ve yazınsal içeriğin (bilgiler, yemek tarifleri, fotoğraflar, resimler, videolar vb.) Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve uluslar arası anlaşmalara aykırı olduğunun tespit edilmesi durumunda ilgili içerik “SİTE” tarafından değiştirilebilir, yayımlanması reddedilebilir ve/veya yayından kaldırılabilir. “SİTE” söz konusu fiillerde bulunan “ÜYE”nin üyeliğini dondurma, sonlandırma ve iptal etme hakkı ile diğer yasal haklarını saklı tutar.

4.7.  ”SİTE”, kullanıcılarına kesintisiz olarak ve belirli bir şekilde hizmet vermeyi hiçbir şekilde taahhüt etmemektedir. Aynı şekilde işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar, kusur ve bozuklulukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususunda “ÜYE”ye herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda “ÜYE”ye herhangi bir güvence ve teminat vermemektedir. 

4.8. “SİTE” dâhilinde 3. kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı “SİTE” ve işbirliği içinde bulunduğu kurumların, “SİTE” çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir 3. kişi tarafından sağlanan ve yayımlanan içeriğin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren 3. kişilerin sorumluluğundadır. “SİTE” 3. kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

4.9. ”SİTE” link verdiği, banner yoluyla veya başka yollarla tanıtımını yaptığı marka, site, ürün veya hizmetlerin içeriğinden ve kalitesinden sorumlu değildir. “SİTE” üzerinde reklam veren firmalar ile “ÜYE” arasında kurulmuş olan ilişki, promosyonlara katılmak, mal ve hizmet alımı ve/veya mal ve hizmet alımına ilişkin ödemeler, teslimatlar ve tahsilatlar ile bu ilişkilerle bağlantılı olan her türlü diğer şartlar, garantiler ve beyanlar yalnızca “ÜYE” ile reklam veren firma arasındadır. “SİTE” bu ilişkiden doğan hiçbir zarar veya kayıptan sorumlu değildir.

4.10. “SİTE” tarafından sağlanan hizmetlerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içerik yayımlanabilir. Bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi ve kullanılması sebebiyle “SİTE” sorumlu değildir.

4.11.  Her “ÜYE”, kendisinin adı, soyadı ve e-posta adresini ilgili alanlara girerek “SİTE” üzerinden “ÜYELİK SÖZLEŞMESİ“ ve bu sözleşmenin değişmez bir parçası olan ekleri sınırları çerçevesinde dilediği gibi görsel, işitsel ve yazınsal içerik paylaşabilir/yayımlayabilir.

4.12.  “SİTE” de yer alan “Gıda Danışmanım” bölümünde “ÜYE”lerin merak ettiği sorulara cevap verilmektedir. “ÜYE”ler tarafından sorulan sorulara “Gıda Danışmanım” bölümünde verilen cevapların doğruluğu konusunda “SİTE” hiçbir taahhüt vermemektedir. “Gıda Danışmanım” bölümünde verilen cevaplar doğrultusunda hareket eden kullanıcılar görebilecekleri muhtemel zararlar konusunda sorumluluğun yalnızca kendilerinde olduğunu kabul eder.

4.13.  “SİTE” tüm kullanıcılarının ve özellikle çocukların sağlığı, gelişimi, güvenliği ve mahremiyetini önemsemekte ve gözetmektedir. Bu sebeple, çocuklarının “SİTE” hizmetlerine ulaşmasına izin veren ebeveynlerin, çocuklarına üyelik hesabı açmaları ve “SİTE” yi kullanmaları konularında yardımcı olmaları ve “Site Hizmetleri”ne erişimlerini denetlemeleri gerekmektedir. Ebeveynler çocuklarına, “Site Hizmetleri”ne erişim izni verdiği takdirde çocukların; hesap ve tarif oluşturma, yorum yapma, görsel, işitsel ve yazınsal paylaşımda bulunma ile “SİTE” nin tüm hizmetlerine erişebilir duruma geleceklerini unutmamalıdır. Bu durumda ebeveynlerin, “SİTE” içeriğinin çocuklarına uygun olup olmadığının belirlenmesi ve kontrolü tamamen kendilerine aittir.

4.14.  “SİTE”, “SİTE”nin görsel, işitsel ve yazınsal tüm içeriğinin güvenli olması için sürekli olarak takip ve kontroller yapmakta ve tedbirler almaktadır. Ancak bu durumda bile, “SİTE”, “SİTE” içeriğinin; virüsler, wormlar, truva atları, dialer programları, spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlar, yazılımlar ve programlardan arındırılmış olduğunun garantisini vermemektedir. Her türlü kötü amaçlı ve zarar veren programlar, yazılımlar ve kodların sebep olabileceği zararlar, veri yanlışlıkları ve/veya veri kayıplarının önlenmesi için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen “ÜYE”nin sorumluluğundadır. “ÜYE”nin uğrayabileceği herhangi bir yazılımsal ve donanımsal zarardan, veri yanlışlıkları ve veri kayıplarından “SİTE” sorumlu değildir.

4.15.  “ÜYE”nin üye kaydı yaparken “SİTE” ye bildirmiş olduğu e-posta adresi her türlü yasal iletişimin gerçekleştirileceği iletişim adresidir. “ÜYE” e-posta adresinde yapacağı değişikliği 3 (üç) gün içerisinde yazılı olarak yasal@yemekkulubum.com e-posta adresinden “SİTE”ye bildirmekle yükümlüdür. “ÜYE” e-posta adresinde yaptığı değişikliği “SİTE”ye bildirmedikçe eski e-posta adresine “SİTE” tarafından yapılan bildirimlerin geçerli olacağını ve bu bildirimlere uyacağını kabul eder.

4.16.  “SİTE” tarafından “ÜYE”nin e-posta adresine gönderilen tüm bildirimler, “SİTE” tarafından gönderilmesinden itibaren 1 (bir) gün sonra “ÜYE”ye ulaştığı ve bu bildirimlerin okunduğu ve onaylandığı kabul edilecektir.

4.17.  “ÜYE”, “SİTE” hizmetlerinden yararlandığı sırada;

 1. E-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisi sorumludur.
 2. “Site hizmetleri”ni kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, “SİTE” de paylaştığı ve/veya yayımladığı görsel, işitsel ve yazınsal içerik ile kişisel bilgilerin sorumluluğu kendisine aittir ve diğer kullanıcılarla oluşabilecek ihtilaflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere “SİTE” nin bu içerikten dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, “SİTE”nin bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ve ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler/adminler aracılığıyla düzenleme, değiştirme ve düzeltme hakkı bulunduğunu kabul eder.
 3. “SİTE” ye ekleyeceği tüm görsel, işitsel ve yazınsal içeriğin (rumuz, yorum, yemek tarifi, konu başlıkları, fotoğraflar, videolar, tablolar, grafikler vb.) genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olacağını kabul ve taahhüt eder.
 4.  “SİTE” içeriğinde kamuya açık (tüm kullanıcıların görebileceği şekilde) sayfalarda ve alanlarda yayımladığı ve/veya paylaştığı görsel, işitsel ve yazınsal içerik için “SİTE” ye bu içeriği kullanma, dağıtma, çoğaltma, uyarlama, yayınlama, tercüme etme, işleme, eserlerini yaratma, kamuya açık bir şekilde icra etme veya kamuya ifşa etme lisansı vermiş olur. ÜYE”, ”SİTE” de yayımladığı ve/veya paylaştığı görsel, işitsel ve yazınsal içeriğin (bilgiler, yemek tarifleri, videolar, fotoğraflar vb.) ”SİTE” tarafından kullanılmasına, değiştirilmesine, kopyalanmasına ve yeniden yayınlanmasına süresiz izin verdiğini kabul eder.
 5. “SİTE” ye ekleyeceği tüm görsel, işitsel ve yazınsal içeriğin tüm yayımlama, işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi, 3. kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali haklarını “SİTE” ye devrettiğini kabul eder.
 6. Diğer “ÜYE”leri taciz ve tehdit edemez.
 7. Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, küçük düşürücü, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı görsel, işitsel ve yazınsal içerik paylaşamaz, yayımlayamaz, çoğaltamaz ve dağıtamaz.
 8. Her ne şekilde olursa olsun, herhangi bir firmaya, işletmeye ve markaya ait reklam yapamaz.
 9. Her ne şekilde olursa olsun, herhangi bir mal ve/veya hizmet satamaz veya satılmasına yönelik teklifte bulunamaz.
 10. “SİTE” içeriğinde bireysel ve/veya grup halinde anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunamaz.
 11. Diğer “ÜYE”lerin bilgisayarındaki bilgilere ve/veya yazılıma zarar verecek bilgi, yazılım veya program gönderemez.
 12. “SİTE” üzerinden bir başka “ÜYE”nin IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük “ÜYE”ye aittir. 
 13. “SİTE” den yazılı izin almadan “SİTE” içeriğini, hizmetlerini ve sair fikri mülkiyet hakkına tabi varlıklarını hiçbir amaçla kullanamaz.
 14. Kurallara aykırı davrandığı takdirde, “SİTE” nin gerekli müdahalelerde bulunma, “ÜYE”yi hizmet dışına çıkarma ve gerekli gördüğü hallerde kanuni işlem yapma hakkına sahip olduğunu kabul eder.
 15. ”SİTE” nin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan herhangi bir fiilde bulunamaz. Otomatik programlar kullanarak çok sayıda sorgu ve/veya üyelik kaydı yapamaz veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderemez.
 16. ”SİTE” ye virüs veya başka zararlı unsur içeren hiçbir türlü içerik, yazılım, program ya da başka herhangi bir malzeme ve materyal iletemez, yükleyemez, yayımlayamaz ve paylaşamaz. ”SİTE”nin bu gibi fiil ve faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği kullanıcıların siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatma hakkına sahip olduğunu kabul eder. 
 17. “SİTE” hizmetlerinden yararlanırken, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunları, uluslar arası anlaşmalara ve “SİTE” nin hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı işbu sözleşme dahil her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Site hizmetlerinin uygunsuz kullanımı sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk “ÜYE”ye aittir. 
 18. “SİTE” de yer alan ve kendisi tarafından paylaşılmamış ve/veya yayımlanmamış görsel, işitsel ve yazınsal içeriği hiçbir surette değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, iletemez ve yeniden yayımlayamaz. 

 

5. Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin Kullanımı ve Çerez Politikası

 “SİTE”, “ÜYE”nin “SİTE”yi ziyareti boyunca “ÜYE” hakkında kişisel bilgiler toplayabilir. “SİTE” tarafından izlenilen kişisel bilgi toplama ve bu bilgilerin kullanımı prensipleri şunlardır:

5.1. Birçok internet (web) sitesi gibi bu “SİTE” de çeşitli amaçlarla çerez (cookie) kullanmaktadır. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet (web) sitesinin, kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Bu “SİTE” de kullanıcıların ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun, kişiye özel içerik ve reklam sunulması, kullanıcının ilgisini çekmeyecek, gereksiz reklam gösterimine engel olarak daha kaliteli bir hizmet sunulması amacıyla çerezler kullanmaktadır.

5.2.Çerezler, “SİTE” yi ziyaret eden kullanıcı sayısı, kullanıcı tipi, ziyaret sıklığı, kullanıcı davranışları ve alışkanlıkları, kullanıcıların hangi ülkelerden siteyi ziyaret ettikleri vb. istatistiklerin oluşturulması amacıyla da kullanılmaktadır.

5.3.  Site üzerinde, kullanıcı tercihlerini daha doğru şekilde belirlemek amacıyla 3. kişiler tarafından yerleştirilmiş çerezler de (örneğin “SİTE” üzerinde bu kişilere ait reklamlara erişilmesi halinde kullanılan çerezler) de kullanılabilir. Bu çerezler vasıtasıyla toplanan veriler, ziyaret edilen diğer siteler üzerinde kullanıcılara yönelik reklam veya içerik yerleştirilmesi amacıyla da kullanılabilir.

5.4. “SİTE” ye hangi siteden gelindiği ve “SİTE” den sonra hangi sitenin ziyaret edildiği, kullanıcıların coğrafi konumları, sitede yer alan reklam banner’larına tepkileri, kullanıcının “SİTE” ye ve iş ortaklarının sitelerine kendi isteğiyle vermiş olduğu kişisel bilgiler, “SİTE” üzerinde gerçekleştirilen tercihler, sosyal paylaşım sitelerinde “SİTE” ve iş ortaklarının sayfaları ile ilgili hareketler alınabilecek ve işlenebilecektir. “ÜYE”nin “SİTE” ye ve iş ortaklarının sitelerine vermiş olduğu üyelik bilgileri, burada belirlenen amaçlarla “SİTE” veya iş ortakları tarafından alınabilir ve işlenebilir. “ÜYE”ler, sosyal paylaşım sitelerinden belirli uygulamalar (aplikasyonlar) aracılığıyla alınıp işlenen verilerin neler olduğunu, hangi verilerin işlendiğinden uygulama için verdikleri onay kapsamında haberdar olabilir. Kullanıcılar ilgili uygulamaya onay vermeyerek, yine kendi belirledikleri çerçevede kişisel verilerinin işlenmesine engel olması mümkündür.

5.5.Çerezler yardımıyla toplanan ve yukarıda detaylı olarak anlatılan davranışsal ve kişisel veriler, iş bu sözleşmede belirlenen amaçlarla iş ortakları ve 3. kişilerle paylaşılabilir.

5.6.“SİTE”  üzerinde, 3. kişiler tarafından yönetilen site ve içeriklere bağlantılar verilebilir veya erişim olanağı sağlanabilir. 3. Kişi tarafından yönetilen sitenin içeriği üzerinde “SİTE” nin herhangi bir kontrol veya müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

5.7.“SİTE” de 3. kişilere ait platformlara yönelik çerezler ve “plug-in”ler kullanılabilir. Kullanıcıların “SİTE” yi ziyaretlerinde toplanan bilgiler, bahsedilen 3. kişi platformlar tarafından kullanılabilir. Kullanıcıların, “SİTE” yi, bu platformlardaki hesaplarına bağlıyken ziyaret etmeleri halinde, “SİTE”  ve 3. kişiler tarafından toplanan bilgiler ilişkilendirilebilir.

5.8.Yukarıda bahsi geçen amaçlarla toplanan kullanıcı verileri, “SİTE” ye veya iş ortaklarına ait olan ve kullanıcının da üyesi bulunduğu çeşitli müşteri memnuniyeti odaklı pazarlama programlarında yer alan veriler ile birleştirilebilir. Buradaki amaç, kullanıcı ihtiyacını daha yakından tanıyarak hem bu uygulama kapsamında hem de üyesi olunan diğer pazarlama programları kapsamında kullanıcılara kişiye özel hizmet sunabilmektir. Birleştirilen veriler “SİTE” nin ve ilgili pazarlama programının “ÜYELİK SÖZLEŞMESİ” nde yer alan amaç ve yöntemlerle işlenebilir.

5.9. İş bu sözleşme kapsamında “SİTE” veya 3. kişiler tarafından işlenen kişisel veriler, “SİTE”  veya 3. kişiler tarafından bu verilerin işlenmesi amacıyla hizmet alınan 3. kişilerle, bu hizmetlerin alınması amacıyla sınırlı olmak üzere paylaşılabilir. Hizmet alınan 3. kişiler, bu verileri yurtiçinde veya yurtdışında tutabilir ve yurtiçi ya da yurtdışında tutulan veriler arasında aktarım gerçekleştirebilir.

5.10. “SİTE” ve iş ortakları, yasalara uygun olmayan ve işbu sözleşmede belirtilenin dışında hiçbir amaçla kişisel bilgileri ve verileri kullanmaz.

5.11. “SİTE”, işbu sözleşme ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak ve aykırı olmamak kaydıyla, kullanıcının üyeliğine bağlı bütün bilgilerini kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

5.12. Yukarıda açıklanan amaçlarla çerez kullanımı bu “SİTE”’de ve “SİTE” tarafından iş ortaklarına ait sitelerde gerçekleştirilebilmektedir. Böyle bir durumda dahi amaç, kullanıcının bu sayede belirlenen ilgi alanlarına özel içerik ve reklam sunabilmektir.

5.13. Kullanıcıların tarayıcıları aracılığıyla çerezleri engellemesi mümkündür. Ancak çerezlerin engellenmesi durumunda “SİTE” deki bazı özellikler kullanılamayabilir. Tarayıcının çerezleri yönetmesine olanak sağlayıp sağlamadığını öğrenmek için kullanıcıların tarayıcı ayarlarına bakması tavsiye edilir.

5.14.  Kullanıcının “SİTE”yi ziyaret etmesi, çerez kullanımına ve kişisel verilerinin işbu sözleşme kapsamında işlenmesine ve kullanılmasına onay verdiği anlamına gelmektedir.

 

6. Telif Hakları; Fikri ve Sınai Haklar

6.1. ”SİTE” nin yasal sahibi “YEMEK KULÜBÜM-Yemek Gıda Danışmanlık ve İnternet Hizmetleri” olup, ”SİTE” üzerinde her türlü kullanım hakkı ve tasarruf yetkisi “YEMEK KULÜBÜM-Yemek Gıda Danışmanlık ve İnternet Hizmetleri”ne aittir.

6.2. “YEMEK KULÜBÜM-Yemek Gıda Danışmanlık ve İnternet Hizmetleri”, “SİTE” de yer alan Yemek Kulübüm, Yemek Tabağım, Gıda Danışmanım, Gıda Müşavirim markaları, www.yemekkulubum.com alan adı, görsel, işitsel ve yazınsal tüm materyal (logo, ikon, demonstratif, resim, fotoğraf, video vb.) ile yazılı, elektronik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi ve/veya lisans sahibidir ve tamamı Fikri ve Sınai Haklar ile ilgili yasal mevzuat gereğince koruma altındadır.

6.3. SİTE” de yer alan (”SİTE” tarafından ve/veya kullanıcılar tarafından yayımlanan ve/veya paylaşılan) ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm görsel, işitsel ve yazınsal içerik, “SİTE” genel görünümü ve tasarımı, “SİTE”ye ilişkin her tür veri tabanı, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar, ile Yemek Kulübüm, Yemek Tabağım, Gıda Danışmanım, Gıda Müşavirim markaları ve bu markalara ait logolar ve isimler, www.yemekkulubum.com alan adı, bu alan adına ait alt alan adları (alt domainler), uzantıları ve bunlara ait logolar ve isimler, “YEMEK KULÜBÜM-Yemek Gıda Danışmanlık ve İnternet Hizmetleri” mülkiyetinde olup tüm bu sayılanlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmaktadır. “ÜYE” bu sayılan materyali kısmen ve/veya tamamen, “YEMEK KULÜBÜM-Yemek Gıda Danışmanlık ve İnternet Hizmetleri” nden önceden yazılı izin almaksızın herhangi bir şekilde kullanamaz, iktisap edemez, kopyalayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz başka bir lisana çeviremez, başka bir bilgisayara yükleyemez, yeniden yayımlayamaz, postalayamaz, iletemez, dağıtamaz, sunamaz, başka bir siteye link veremez, başka bir yerde kullanamaz, pazarlayamaz, satamaz ve hak talep edemez. Aksine hareketler hukuki ve cezai işlem ve sorumluluk gerektirir. “YEMEK KULÜBÜM-Yemek Gıda Danışmanlık ve İnternet Hizmetleri” burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm haklarını saklı tutar.

6.4.  “SİTE” de adı geçen başkaca şirketler ve ürünler sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 

6.5. ”SİTE”; yazar, ressam, aktör, öğretim görevlisi, girişimci, aşçı gibi meslek sahiplerinin ve yaratıcı fikir sahibi kişilerin fikri mülkiyet haklarına saygı gösterir ve tüm “ÜYE” lerinden de aynı şekilde davranmalarını talep eder.

6.6. ”SİTE” tarafından yayınlanan görsel, işitsel ve yazınsal içerik kısmen ya da tamamen çeşitli kaynaklardan alıntı yapılarak yayınlanmaktadır ve faydalanılan bu kaynaklar “SİTE” içeriğinde ”FAYDALANILAN KAYNAKLAR” bölümünde ve ilgili içeriğin çeşitli yerlerinde/bölümlerinde beyan edilmektedir.

6.7. “YEMEK KULÜBÜM-Yemek Gıda Danışmanlık ve İnternet Hizmetleri”, “ÜYE”lerin ”SİTE” de yayımladıkları ve/veya paylaştıkları görsel, işitsel ve yazınsal içeriğe (yemek tarifi, yazı, yorum, bilgi, resim, grafik, fotoğraf, video vb.) ilişkin faydalanılan kaynağı belirtmelerini önermektedir ve beklemektedir.

6.8. “ÜYE”, “SİTE” de yayımladığı ve/veya paylaştığı görsel, işitsel ve yazınsal içeriğin (bilgi, yemek tarifi, yorum, resim, grafik, video vb.) kaynağını göstermediği ve bu içeriğin (eserin) başka bir gerçek ve/veya tüzel kişiye ait olduğunun tespit edilmesi durumunda, bu eser (kaynak) sahibine karşı 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm hukuki haklara ilişkin yasal sorumluluğu kabul etmiş sayılır.

6.9. “ÜYE”, “SİTE” de yayınlanan haber, bilgi, tarif gibi içeriklerin başlıklarını ve spotlarını link vermek ve kaynak belirtmek şartıyla kendi web sitesinde, sosyal paylaşım sitelerinde, forumlarda ve diğer sitelerde paylaşabilir. “SİTE” de yayımlanan haber, bilgi, tarif gibi içeriklerin başlık ve spotları haricinde farklı bir görsel, işitsel ve yazınsal içeriğin paylaşılması açık olarak yasaktır.

6.10. “ÜYE”, “SİTE”ye yüklediği, “SİTE”de yayımladığı ve/veya paylaştığı görsel, işitsel ve yazınsal her türlü içerik ile üzerindeki tüm mülkiyet hakları ile eser sahibi olmaktan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan çoğaltma, yayma, işleme, işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, temsil şeklindeki mali haklarını ve/veya icracı ve/veya yapımcı olmaktan doğan bağlantılı haklarını, topluma sunuluş biçim, zaman ve yerinin belirlenmesi ve eserde herhangi bir şekilde değişiklik yapılması ve tasarımdan, markadan doğan haklarını, tasarımları tescil ettirme ve ürünlere uygulama ve diğer tüm fikri ve sınai haklarını, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarını, “YEMEK KULÜBÜM-Yemek Gıda Danışmanlık ve İnternet Hizmetleri” tarafından belirlenen her türlü mecrada/ platformda/ ürün/ malzeme/organizasyonda vs. (radyo, TV, internet, sinema, doğrudan pazarlama aktiviteleri, basın toplantıları, yazılı ve görsel medya dahil olmak üzere wap, kiosk, cep telefonu gibi elektronik ya da sayısal/dijital ortamlarda, telefon santrali ve IVR müzikleri, telefon zili tonları vs) Katma Değerli Servisler (Hücre yayını, WAP/GPRS, mobil müzik, mobil video, çalarken dinlet, Mobil TV, Videostreaming ve diğer tüm şarkı indirme servisleri ve/veya işbu tarihten sonra gelişecek yeni nesil mobil teknolojileri) kapsamında her türlü servis, ortam, uydu, kablo diğer dijital, telli ve telsiz tüm araçlar olmak üzere ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın geçerli olmak üzere ve başkalarında da devredilebilecek şekilde, herhangi bir süre ve mecra kısıtlaması olmaksızın, Türkiye ve tüm dünyada kullanılmak üzere, herhangi bir bedel talep etmeksizin devrettiğini, söz konusu içeriklerin önceden izin almaya gerek olmaksızın yayınlanmasına ve/veya kendisinin belirleyeceği üçüncü kişilerce görüntülenmesi/izlenmesine ve söz konusu içeriklerin ve bu içeriklerle ilgili sistem kayıtlarının (içerikleri sisteme yükleme, çıkarma vb.) “YEMEK KULÜBÜM-Yemek Gıda Danışmanlık ve İnternet Hizmetleri” tarafından kaydedilmesine/işlenmesine ve altyapı sağlayan firmalarla paylaşılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.11. “ÜYE” söz konusu içerikler üzerindeki ve içerikte yer alan herhangi bir Fikri ve Sınai hak teşkil eden unsur üzerindeki, tüm mülkiyet haklarının, çoğaltma, yayma, işleme, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim şeklindeki mali ve yapımcı ve/veya icracı olmaktan doğan bağlantılı hakların, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarının, tam ve tek sahibi olduğunu, alt çalışanlardan, ilgili eser veya hak sahiplerinden ya da onların bağlı bulunduğu meslek birliklerinden FSEK’in 48. ve 52. maddelerinde düzenlenen sıhhat şartlarına uygun ve yazılı şekilde sınırsız ve herhangi bir süre kaydı olmaksızın süresiz, Türkiye’de ve tüm dünyada yukarıda sayılanlar da dahil her türlü ürün/ platform/ malzeme/ organizasyon/ mecrada vs. geçerli olmak üzere 3. kişilere de devredilebilecek biçimde devraldıklarını, izin aldıklarını, hak sahibi olduklarını, eserler dolayısı ile Meslek Birliklerine ödenmesi gerekli tüm bedellerin sorumluluğunun kendilerinde olduğunu kabul ve taahhüt ederek, bu hakların kendi uhdelerinde olduğunu, bu hakları devredebilme kabiliyet ve hukuki salahiyetinde olduklarını, bu haklar üzerinde direkt veya dolaylı olarak bir üçüncü şahsın hiçbir nam ve isim altında herhangi bir maddi, mali veya manevi veya ticari bir hakkı olmadığını kabul ve taahhüt eder. 

6.12. “ÜYE”, ”SİTE” de eserlerinin telif hakkı ihlali oluşturacak herhangi bir şekilde kopyalandığını veya fikri mülkiyet haklarının başka bir şekilde ihlal edildiğini düşünüyorsa, yasal@yemekkulubum.com e-posta adresinden “SİTE” telif hakları temsilcisine bildirimde bulunabilir.

6.13. “ÜYE”,  işbu sözleşmenin 6. Maddesinin 3. Fıkrasında belirtilen materyallerle ilgili kullanım talebini Marka Kullanım Talep Formunu doldurduktan sonra yasal@yemekkulubum.com e-posta adresinden bu formu “SİTE” ye yazılı olarak bildirebilir.

 

7. “SİTE” nin Yetkileri, Hak ve Yükümlülükleri

7.1. “SİTE” herhangi bir zamanda herhangi bir sebepten ötürü sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı “SİTE”nin “ÜYE”ye veya 3.kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

7.2. “SİTE”, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması ve hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni azami ölçüde gösterecektir ancak bunların kesintisiz, doğru, güvenli ve aksamadan olacağını taahhüt etmemektedir.

7.3. “SİTE”, “ÜYE”nin site hizmetlerinden yararlanması sırasında “SİTE”de yayımladığı ve/veya paylaştığı görsel, işitsel ve yazınsal içeriğin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden doğacak kayıplardan dolayı “SİTE” sorumlu tutulamaz.

7.4. “SİTE” kanuna uygun şekilde ve gerektiği hallerde kullanıcının kişisel bilgilerini yasal mercilerin talep edilmesi halinde bu bilgileri ilgili makama vermekle yükümlüdür.

7.5. ”SİTE” her hangi bir zamanda herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, site hizmetlerinin içeriğini değiştirme veya iptal etme, site hizmetlerini ücretli hale dönüştürme hakkına sahiptir. “ÜYE” iş bu tasarrufu peşinen kabul eder.

7.6. “SİTE” taahhüt ettiği site hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede ve ayrılmaz parçası olan eklerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir.

 

8.  Üyeliğin Sonlandırılması, Sözleşmenin Feshi

8.1.  Aşağıdaki yazılı durumlarda “SİTE”, “ÜYE”ye haber vermeksizin “ÜYE” nin “SİTE”ye girişini, “SİTE”yi kullanımını ve “SİTE”den faydalanmasını engelleyebilir, üyeliğini sonlandırabilir ve tek taraflı olarak “ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİ” feshedebilir. Buna ilaveten “SİTE” aşağıdaki yazılı olan fiillere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar: 

 1.  ÜYE”nin üye kaydı yaparken vermiş olduğu bilgilerin doğru olmadığının tespit edilmesi durumunda veya bu bilgilerin doğru olmadığı açık bir şekilde belli olan durumlarda.
 2. “ÜYE”nin “SİTE” tarafından kendisine verilmiş olan sisteme giriş şifresini başka kişi ya da kuruluşa verdiğinin ya da devrettiğinin tespit edilmesi durumunda.
 3. “ÜYE”nin “SİTE”nin genel güvenliğini tehdit edecek ve “SİTE”nin herhangi bir açığından (teknik vb.) faydalanarak “SİTE”nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek unsurları (program, yazılım vb.) kullanması, “SİTE” ye herhangi bir zarar vermesi, bu amaçlarla faaliyette bulunması ve böyle bir faaliyete teşebbüste bulunması durumunda.
 4. “ÜYE”nin “SİTE” nin herhangi bir görsel, işitsel ve yazınsal içeriğini alması, kopyalaması, silmesi, dağıtması ve değiştirmesi vb. durumlarda.
 5. ÜYE”nin başka bir “ÜYE”nin IP adresi, e-posta adresi, kullanıcı adı, kimlik bilgileri ile diğer özel ve sair bilgilerini izinsiz olarak aldığı, kullandığı, kopyaladığı, yaydığı vb. tespit edildiği durumlarda.
 6. “ÜYE”nin “SİTE” içeriğinde, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve uluslar arası anlaşmalara aykırı olarak görsel, işitsel ve yazınsal içerik paylaştığı ve/veya yayımladığı tespit edildiği durumlarda.
 7. “ÜYE”nin işbu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı hareket ettiği tespit edilmesi durumunda.

8.2. “ÜYE” istediği zaman üyeliğini iptal etme ve üye kaydının silinmesini talep etme hakkına sahiptir.

8.3. Üyeliğin iptal edilmesi ve üye kaydının silinmesi “ÜYE”nin talebi üzerine “SİTE” tarafından yapılır. “ÜYE”nin talebi üzerine “SİTE”, 1 (bir) hafta içerisinde “ÜYE”nin üyeliğini iptal eder ve üye kaydını siler. Üyeliğinin iptal edilmesini ve üye kaydının silinmesini talep eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını, bu işlem ile “SİTE” üzerinde yayımladığı ve/veya paylaştığı kimlik ve kişisel bilgileri de dahil olmak üzere görsel, işitsel ve yazınsal içeriğin kısmen ve/veya tamamen silineceğini kabul eder.

8.4. “ÜYE” kendi talebi ile ya da “SİTE” nin uygun gördüğü hallerde üyeliğinin iptal edilmesi ve üye kaydının silinmesi durumunda silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

8.5. İşbu sözleşme “ÜYE”nin üyeliğini iptal etmek istemesi veya “SİTE” tarafından “ÜYE” nin üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalır.

 

9. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "SİTE" işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "SİTE" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "SİTE"den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "SİTE"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10.  Anlaşmazlıkların Çözümü

Taraflar, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda “YEMEK KULÜBÜM-Yemek Gıda Danışmanlık ve İnternet Hizmetleri”ne ait tüm bilgisayar ve elektronik kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

İşbu sözleşmenin herhangi bir maddesi, herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz duruma gelirse, söz konusu madde bu sözleşmeden çıkarılır. Ancak bu durum geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemez. 

 

11. Yürürlük

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklere "ÜYE"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. “ÜYE”nin, üyelik kaydı yapması, “ÜYE”nin, “ÜYELİK SÖZLEŞMESİ” nde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve bu maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

 

 

“Üyelik Sözleşmesi” son güncellenme tarihi: 1 Temmuz 2016

 

Top